Choď na obsah Choď na menu
 


Školenie členov Stráže prírody NP Muránska planina

Dobrý deň,

Dňa 24.4.2014 v poobedných hodinách plánuje Správa NP Muránska planina zorganizovať školenie pre členov Stráže prírody týkajúce sa zásad použitia donucovacích prostriedkov, základných prvkov sebeobrany (predvedenie páchateľa, súčinnosť s Políciou, atď.), princípov riešenia kritických situácii v súvislosti so stretom s agresívnymi návštevníkmi chráneného územia, ktoré budú demonštrované členmi Policajného zboru SR. Takisto toto školenie bude obsahovať aj ukážky využitia služobného psa (ktorého využitie je možné aj na základe Zákona č. 543/2002 Z.z.) pri riešení priestupkov členmi Stráže prírody v problémových situáciách. Súčasťou školenia budú aj praktické ukážky podávania prvej pomoci v horskom teréne prostredníctvom člena Záchranej Služby.  Počas školenia budú zodpovedané aj prípadné iné otázky týkajúce sa výkonu terénnej strážnej služby.

Kedže plánujeme na toto školenie pozvanť profesionálnych inštruktorov je z našej strany dôležité zistiť predbežný záujem o toto školenie, nakoľko pre zabezpečenie inštruktorov je potrebná čo najväčšia účasť. Školenia sa môžu zúčastniť aj potenciálni záujemcovia o členstvo Stráže prírody NP Muránska planina.

Záujemcovia o toto školenie prosím potvrdte účasť/neúčasť najneskôr do 31.3.2014.

Svoj záujem môžte nahlásiť na mailové adresy: 

pavol.balko@sopsr.sk

peter.bryndza@sopsr.sk

jergus.tesak@sopsr.sk

alebo na telefónne čisla: Balko - 0903298153, Bryndza - 0903298154, Tesák - 0903298408

Tešíme sa na vašu účasť!

S pozdravom Správa NP Muránska planina